Harita Mühendisliği

Bölüm Başkanı: PROF.DR. TAYFUN ÇAY

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. ALPAY ABBAK

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi LÜTFİYE KARASAKA

Amacı: Harita Mühendisliği Bölümü, Lisans Programı mezunları, Harita Mühendisliği temel konularında (Jeodezi, Ölçme Tekniği, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Kartografya, Kamu Ölçmeleri) gereksinimleri karşılayacak çözüm önerileri geliştiren, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle kaliteli üretim yapan, Kendini yenileyen, liderlik ve birlikte çalışma becerisine sahip, projelerde etkin görev alan, Güncel mesleki donanımları ve bilgisayar teknolojisini etkin kullanan, temel düzeyde yazılım geliştirebilen, Çözümlerini, tüm ilgililere yazılı, sözlü ve görsel iletişim tekniklerini etkin kullanarak açıklayan ve savunan, Çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten, mühendislerdir.

Vizyon: Güncel teknolojiler ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir bölüm olmaktır.

Misyon: Lisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile harita mühendisliği eğitimi almayı isteyen öğrenciler için kapsamlı ve sürekli iyileştirilen bir öğretim programı hazırlar ve uygular. Bu öğretim programı çerçevesinde öğrencilerini belirlediği eğitim amaçlarına uygun olarak yetiştirir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 4 yıllık lisans programı

Kabul Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı, Yabancı Öğrenci Sınavı ve Yatay Geçiş

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekmektedir. Öğrenci başarısı Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir. Mezuniyet için 240 AKTS sağlanmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

İstihdam olanakları: Mezunlar kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında mühendis olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan mezunların kendi işyerlerinde çalışmaları da mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar Harita Mühendisliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.