Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı ve 5436 Sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde, kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.