Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • KTÜN Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Misyon & Vizyonu (Detay)
  • KTÜN Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Politikaları (Detay)
  • KTÜN Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri (Detay)
  • KTÜN Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Paydaş Listesi ve Katkı Sağlama Şekli (Detay)

Görev Tanımları

SUHAM-GT-1.25.001-Merkez Müdürü

SUHAM-GT-1.25.002-Müdür Yardımcısı

SUHAM-GT-1.25.003-Personel

SUHAM-GT-1.25.004-Yönetim Kurulu

SUHAM-GT-1.25.005-Danışma Kurulu

SUHAM-GT-1.25.006-Kalite Birim Sorumlusu

SUHAM-GT-1.25.007-KVKK Birim Sorumlusu

 

İş Akışları