Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 05.01.2020 tarihinde 30999 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır.

Merkez yönetmeliği için tıklayınız.

Merkezin amaçları:

a) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda ulusal hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşırken teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgemek ve geliştirilecek özgün teknolojilerle ulusal teknolojik ve bilimsel gelişimi destekleyecek bir uzmanlık ve teknoloji merkezi olmak.

b) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yaparak savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmak, deneyimli araştırmacıların çalışmalarına destek olmak, yeni araştırmacıların yetişmesini sağlamak.

c) İlgili merkezler, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri oluşturarak deneyimli araştırmacıları bir araya getirmek, disiplinler arası çalışmaları koordine etmek.

ç) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak Merkezin altyapısını güçlendirmek.

d) Savunma sanayinin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları:

a) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.

b) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda disiplinler arası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, araştırma konuları önermek.

c) Savunma, uzay ve havacılık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak çözümlere yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri ile ilgili konularda savunma sanayi paydaşları ile işbirliği sağlamak, çözüm üretmek ve mevzuatın öngördüğü sınırda danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin faaliyet alanlarına yönelik projeler hazırlamak.

e) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda sunmak.

g) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.