Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Başkanlığımız üniversitemizin ihtiyaç duyduğu yazılım projelerini planlma, analiz, tasarım, geliştirme, test ve bakım süreçleri doğrultusunda çalışmalarını yürüterek hizmet vermektedir. Bu kapsamda, Yazılım Geliştirme Birimimizin geliştirdiği yazılım projeleri aşağıda liste halinde sunulmuştur. 
 

 • KTÜN Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi
 • KTÜN İlan Takip Sistemi
 • KTÜN LEE Online Başvuru Sistemi
 • KTÜN Yöksis Bilgi Sistemi 
 • KTÜN Yemekhane Rezervasyon ve Kayıt Ssitemi
 • KTÜN Online İlişik Kesme Başvuru Sistemi
 • KTÜN Misafirhane Kayıt Sistemi
 • KTÜN SMS Yönetim Sistemi
 • KTÜN Erişim Yönetim Sistemi
 • KTÜN Mezun Takip Sistemi
 • KTÜN Ders Bilgi Yönetim Sistemi

Web Hizmetleri

Başkanlığımız üniversitemizin ihtiyaç duyduğu web projelerini planlma, analiz, tasarım, geliştirme, test ve bakım süreçleri doğrultusunda çalışmalarını yürüterek hizmet vermektedir. Bu kapsamda, Yazılım Geliştirme Birimimizin geliştirdiği web projeleri aşağıda liste halinde sunulmuştur. 
 

 • KTÜN Kurumsal Web Sayfa Yönetimi
 • KTÜN Ktmopp Web Portal Yönetimi
 • KTÜN Kütüphane Web Portal Yönetimi
 • KTÜN Ktünsem Web Portal Yönetimi
 • KTÜN Aday Web Portal Yönetimi

Ağ ve Sistem Yönetim Hizmetleri

 • Üniversitemiz sistem odası ve bünyesindeki tüm sunucu, storage, ağ cihazlarının yönetilmesi ve işletilmesi,
 • Sanallaştırma ve sanal sunucu kurulumu, yönetimi ve izlenmesi,
 • Aktif sistem ve ağ hizmetlerinin yedeklerinin alınması ve depolanması,
 • Fiziksel ve sanal sunucu hizmetlerinin merkezi olarak izlenmesi ve bakımı,
 • Aktif ve pasif ağ topolojilerinin kurulumu, yönetimi ve izlenmesi,
 • Mevcut alt yapının sorunsuz çalışacak şekilde düzenlenmesi ve kesintisiz hizmet verilmesinin sağlanması

Teknik Servis Hizmetleri

 • Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilişim ürünlerinin arıza tespiti, bakım ve onarımlarının yapılması,
 • Yazılımsal problemlerin (İşletim sisteminin yeniden kurulumu, virüs ve zararlı yazılım temizliği vb.) giderilmesi,
 • Üniversitemiz personeline bilişim ürünleri ile ilgili iş akışını olumsuz etkileyen problemlerin çözümü için uzaktan veya gerektiğinde yerinde destek verilmesi,
 • Üniversitemiz bünyesinde kurulacak öğrenci bilgisayar laboratuvarlarına teknik kurulum desteği verilmesi,
 • Üniversitemiz mevcut öğrenci bilgisayar laboratuvarlarına ve dersliklerdeki bilgisayarlara teknik destek verilmesi,