Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

FORMLAR

 

 Sanal Sunucu Talebi Formu

 Sanal Sunucu Değişiklik Formu

 Servis Hesabı Oluşturma Talebi Formu

 Servis Hesabı Değişiklik Talebi Formu

 Servis Hesabı İptal Talebi Formu

 Ortak E-Posta Hesabı Oluşturma Talebi Formu

 Ortak E-Posta Hesabı Değişiklik Talebi Formu

 Ortak E-Posta Hesabı Oluşturma İptal Formu

Misafir Kullanıcı Hesabı Oluşturma Talep Formu

Misafir Akademisyen Hesabı Oluşturma Talep Formu

Gerçek IP(NAT) Talep/Değişiklik Formu

Port Talep Değişiklik İptal Formu

Son Kullanıcı Siber Olay Bildirim Formu

Web Servis Talep Değişiklik Formu

Ortak Disk Oluşturma Talep Formu

Ortak Disk Değişiklik Talep Formu

Ortak Disk İptal Talebi Formu

KTUN Tutanak Format Formu