Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Abdullah Şahin

Daire Başkanı

Serdar Türk

Şube Müdürü V.
sturk@ktun.edu.tr