Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2021-2025 Stratejik Planı 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İzleme Raporu