Makine Mühendisliği

Staja Devam Edilmeme Halinde İptal Durumu

 

Herhangi bir sebeple stajına başlayamayan veya başladığı stajına devam edemeyen öğrencilerin ivedikle bu durumu ilgili staj sorumlusuna (yalnızca e-posta ile) bildirmesi gerekir. 

Staj