Makine Mühendisliği

2020-2021 AKADEMİK YILI

- 2020-21 Öğretim Planı (Normal Öğretim)

- 2020-21 Öğretim Planı (İkinci Öğretim)

- 2020-21 Ön Şartlar (Normal Öğretim)

- 2020-21 Ön Şartlar (İkinci Öğretim)

 

2019-2020 AKADEMİK YILI

- 2019-20 Öğretim Planı (Normal Öğretim)

- 2019-20 Öğretim Planı (İkinci Öğretim)

- 2019-20 Ön Şartlar (Normal Öğretim)

- 2019-20 Ön Şartlar (İkinci Öğretim)

- 2019-20 İntibak Programı (Normal Öğretim)
- 2019-20 İntibak Programı (İkinci Öğretim)
 

2018-2019 AKADEMİK YILI

- 2018-19 Öğretim Planı (Normal Öğretim)

- 2018-19 Öğretim Planı (İkinci Öğretim)

- 2018-19 Ön Şartlar (Normal Öğretim)

- 2018-19 Ön Şartlar (İkinci Öğretim)
- 2018-19 İntibak Programı (Normal Öğretim)
- 2018-19 İntibak Programı (İkinci Öğretim)

Lisansüstü Öğretim Planları

2017-2018 AKADEMİK YILI
Ders Planı-İntibak Programı-Önşartlar


2016-17 Bahar YY - Önşartlar Güncellenmiştir. 

2016-2017-_On_Sartlar-NO-Guncellenmis

2016-2017-_On_Sartlarla_Ilgili_Duzenleme

2016-2017 AKADEMİK YILI /ACADEMIC YEAR
Ders Planı-İntibak Programı-Önşartlar/ Program Curricculum-Transition Program-Prerequisites

2015-2016 AKADEMİK YILI /ACADEMIC YEAR
Ders Planı-İntibak Programı-Önşartlar/ Program Curricculum-Transition Program-Prerequisites

2014-2015 AKADEMİK YILI /ACADEMIC YEAR
Ders Planı-İntibak Programı-Önşartlar/ Program Curricculum-Transition Program-Prerequisites

2013-2014 AKADEMİK YILI /ACADEMIC YEAR
Normal Öğretim Ders Planı-İntibak Programı-Önşartlar/ Normal Training Program Curricculum-Transition Program-Prerequisites
İkinci Öğretim Ders Planı/İntibak Programı/Önşartlar/Second Training Program Curricculum-Transition Program-Prerequisites
Selcuk University-Montana State University ME DDP Program Curriculum

2012-2103 AKADEMİK YILI/ACADEMIC YEAR  BİRİNCİ ÖĞRETİM/NORMAL EDUCATION
Ders Planı/Curriculum
Önşartlar/Prerequisites
İntibak Programı/Curriculum Revision Implementation Plan
2010 ve eski kodlu öğrenciler için Önşartlar/Prerequisites

2012-2013 AKADEMİK YILI/ACEDEMIC YEAR  İKİNCİÖĞRETİM/SECOND EDUCATION
Ders Planı/ Curriculum
Önşartlar/Prerequisites
İntibak Programı/Curriculum Revision Implementation Plan
2010 ve eski kodlu öğrenciler için Önşartlar/Prerequisites

2012-2013 ACADEMIC YEAR SELCUK-MONTANA ME DDP
Curriculum
Instructors
Prerequisites

2003-2010 YILLARI ARASI DERS PLANLARI