Makine Mühendisliği

Saygıdeğer  Konuğumuz,

 

Öncelikle, bölümümüz web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

 

VİZYON (ÖZGÖRÜ):

Bölümün vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan eğitim-öğretim yürüten, bilimsel bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, bu çerçevede kazanımların sürekli kılınmasını amaç edinmiş ve toplumsal refahın gelişimine katkı sağlayan etkin bir bölüm olmaktır.

 

MİSYON (ÖZGÖREV):

Makina Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim, toplumsal bilinç ve makine ve imalat  sanayii sektöründeki özgörevi:

  • Lisans eğitiminde temel mühendislik ve makine mühendisliği bilgileri ile donatılmış, tasarım yapma ve tasarımını ürüne dönüştürme proseslerini belirleme becerileri kazandırılmış, üretken, araştırıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, mesleki ve genel etik kurallarını benimsemiş, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde makina mühendisleri yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanısıra konusunda uzman makine yüksek mühendisleri ve bilim insanları yetiştirmek.
  • Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal işbirliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak.
  • Makine ve imalat sanayii sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının uygulanmasına öncülük etmektir.

 

Bölümümüz 50 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Bölümümüz, 1970 yılında açılmış,  1971-1982 yılları arasında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde, 1982-2018 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde ve 2018 yılından itibaren de Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 50 yılı aşkın zamandır, eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermeye devam etmektedir.  

 

Bölümümüz Ana Dilde (Türkçe) öğretim yapılmaktadır.

 

Bölümümüzde lisans düzeyinde iki program yürütülmektedir. Bu programlar: Makina Mühendisliği 1. öğretim ve 2. öğretim programlarıdır.

 

Bölümümüz faaliyetleri öğretim, araştırma ve kamu ve endüstri kuruluşları ile işbirliği eksenlerinde yürütülmektedir.

 

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosu ve öğretim kalitesi yönüyle ülkemizin en güçlü Makina Mühendisliği bölümlerinden biridir. Bölümümüzde 2020 yılı itibariyle 23 öğretim üyesi ve 14 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.  Normal ve ikinci öğretimde yaklaşık 1400 öğrencimiz mevcuttur. Lisansüstü programlarımızda ise yaklaşık 150 öğrencimiz vardır.

 

Bölümümüzde izlenen ders planı ve ders müfredatları sanayiden, işverenlerden, mezunlarımızdan gelen geri beslemeler ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak sürekli güncellenmektedir. Öğrencilerimize son sınıfta çok farklı alanlarda teknik seçmeli ders içinden istediklerini seçme fırsatı tanımaktayız. Bölümümüzdeki öğrencilere çok sayıda seçmeli ders içinden seçim yapma imkanı verdiğimiz için öğrenciler ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Teknik olmayan seçmeli dersler kapsamında öğrencilerimiz resim, fotoğrafçılık, iletişim, edebiyat, fotoğrafçılık, hukuk, psikoloji, vb. alanlarda istedikleri 2 ders alabiliyor.

 

Son sınıf müfredatında yer alan bitirme projelerini takım çalışması şeklinde ve çoğunluğu sanayicilerin ihtiyacı olan konularda vermekteyiz. Birçok bitirme projesinde tasarımı yapılan ürünün prototipinin üretimi yapılıyor. Her öğrenci, son sınıfta 7 seçmeli ders almak zorunda olup tüm seçmeli derslerde en az bir proje, sunum, dönem ödevi vb. uygulama çalışması yaptırılmakta. Böylece, mühendisliğin en önemli fonksiyonu olan tasarım konusunda öğrencilerimizin üstün niteliklere ve deneyime sahip olması, sunum yapma, doküman hazırlama, proje planlama, takım çalışması yapma, çatışma yönetimi vb. konularda gelişmesi sağlanmakta. Öğrencilerimiz 4. sınıfta iki adet ana tasarım deneyimi verilen proje dersi almaktadır.

 

Ayrıca, öğrencilerimiz isteğe bağlı veya zorunlu staj yapmaktadırlar. 1. sınıf sonunda 15 iş günü, 2. sınıf sonunda 20 işgünü, 3. sınıf sonunda 20 iş günü zorunlu staj yaptırıyoruz.

 

Derslerde makina mühendisliği ile ilgili profesyonel yazılımların öğretilmesine önem veriyoruz. Öğrencilerimiz Autocad, Solidworks, CATIA, FLUENT, MATLAB, ANYS, LABVIEW vb. bir çok profesyonel yazılımı kullanmasını öğrenerek deneyim kazanıyor. Tüm öğrencilerimiz CNC tezgahların programlanması konusunda bilgi ve deneyim kazanarak mezun oluyor.

 

Öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerle teknik, sosyal ve kişisel gelişimini tamamlamasına da özel önem veriyoruz. Bölümümüz öğrencileri üniversitedeki çok sayıda öğrenci topluluğunda yönetici veya öğrenci olarak görev almakta. Öğrencilerimizden bazıları öğrenci toplulukları bünyesinde Teknofest, güneş enerjili otomobil yarışları, robot yarışmaları vb. etkinliklere katılmakta. Öğrencilerimiz, sadece bölümümüz öğrencilerinin üyesi olduğu Makina Mühendisliği Kulübünde görev alarak organizasyon ve yönetim yeteneklerini geliştirmekte, kişisel gelişimini sağlamakta. Bölümümüz, öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerle gelişimini sağlamak üzere çok sayıda teknik ve sosyal faaliyet düzenliyoruz. Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerle gelişimini sağlamak için eğitim, teknik gezi, sosyal etkinlik vb. faaliyetlere önemli destekler sağlamaktadır. Öğrencilerimiz öğrenci üye olarak MMO Konya Şubesinin imkanlarından yararlanabilmektedir.

 

Bölümümüz öğrencileri çift anadal ve yandal öğrenimi alma hakkına sahiptir. Öğrencilerimiz, müracaat şartlarını sağlamak koşuluyla bir Çift Anadal programına devam ederek Makina Mühendisliği diploması yanında başka bir anadalın (Örneğin: İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği vb.) diplomasını alabiliyor. Öğrencilerimiz, müracaat şartlarını sağlamak koşuluyla bir yandal programına devam ederek Makina Mühendisliği Diploması ile birlikte başka bir alanda (Örneğin: İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği vb.) sertifika alabiliyor.

 

Öğrencilerimizin Erasmus vb. değişim programlarına katılarak özellikle Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde 1 veya 2 yarıyıl geçirerek uluslararası deneyim kazanmalarına önem veriyor, bu konuda bize ulaşan tüm kontenjanları kullanmaya çaba sarf ediyoruz.

 

Bölümümüz öğretim elemanlarının bilimsel araştırma çalışmaları kapsamında ürettiği bilginin kamu ve endüstri kuruluşlarına aktarılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, bölümümüzde yürütülen lisans ve lisansüstü seviyedeki tez çalışmalarının konusunu sanayinin ihtiyaçlarından seçmeye çaba sarf ediyoruz. Bölümümüzde yürütülen birçok tez çalışması kamu veya sanayi kuruluşlarının teknik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülmektedir. Bu çalışmaların önemli kısmı TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından desteklenmektedir. Bölümümüz öğretim elemanları tarafından yürütülen çok sayıda TÜBİTAK ve BAP destekli bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır.

 

Üniversitemiz yurt imkanları yönünden önemli avantaja sahip. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalabilirsiniz. Konya ilinde makul ücretlerle kaliteli hizmet veren çok sayıda özel yurt bulunmakta. Üniversite kampüsümüzün hemen karşısındaki Bosna Hersek Mahallesi, Türkiye’de eşi az bulunur bir öğrenci mahallesidir. Bu mahallede kaliteli özel öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeler, outlet mağazaları, çarşı, pazar vb. çok gelişmiş sosyal ve ekonomik doku bulunmaktadır.

 

Üniversitemizde, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölümlerden biri olmanın, bölgemiz ve ülkemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet sunmanın gururunu taşıyoruz.

 

Kısacası, öğrencilerimize çok iyi bir gelecek hazırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akademisyen, araştırmacı, yönetici, bürokrat ve teknik eleman olarak çalışan çok sayıda mezunumuz var. Mezunlarımız sınavlarda yüksek başarı seviyesine sahip olduğu için son yıllarda çok sayıda mezunumuzun üniversitelerde araştırma görevlisi olduğunu görmekten mutlu oluyoruz.

 

Bu duygular içinde bizi ziyaret ettiğiniz için tekrar teşekkür eder, bölümümüzü tercih etmenizden onur duyacağımızı belirtir,  telefon, e-posta vb. yöntemlerle bizimle iletişim kurma konusunda tereddüt etmemenizi özellikle ifade eder, tüm arkadaşlarım adına sağlık, başarı, esenlik ve güzellikler dileriz

 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Saim KOÇAK