Makine Mühendisliği


Lütfen ilgili staj sorumlusuna yalnızca

kurumsal e-posta adresleri veya Google Classroom sistemi

üzerinden ulaşınız.


2019-2020 Staj Başvurusu

Onaylanan Staj BaşvurularıStaj Yönergesi

Staj Formları

Staj Defteri


Staj (Pratik) Sicil FişiÖnemli Duyurular
 

Staja Devam Edilmeme Halinde İptal Durumu

Herhangi bir sebeple stajına başlayamayan veya başladığı stajına devam edemeyen öğrencilerin ivedikle bu durumu ilgili staj sorumlusuna (yalnızca e-posta ile) bildirmesi gerekir. 

Staj Sigortası Belgesi Edinme
 

Başvuru esnasında Google Classroom sistemine giriş yapılan (@ktun.edu.tr uzantılı) öğrenci e-posta adreslerine "Staj Sigortası Belgesipandemi dönemine mahsus olarak gönderilmiştir. Öncelikle başvurusu onaylanıp, staj başlangıç tarihi yakın olan öğrencilere bu belge ulaştırılmıştır. Söz konusu belgenin çıktısı iş yerine teslim edilmelidir.

Ayrıca, "Staj Sigortası Belgesi" e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir. Belgenin sisteme düşmesi e-Devlet sisteminden kaynaklı olarak değişme göstermektedir. E-Devlet sisteminde takip edilecek aşamalar aşağıda belirtilmiştir:

1) Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapılmalıdır.

2) Arama sekmesine "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" yazılmalıdır.

3) İş yeri ve tarih olarak uygun olan satırdan belge oluşturulmalıdır.

4) Açılan sayfadaki belgenin çıktısı alınarak, ilgili belge iş yerine teslim edilmelidir.


Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Hakkında
 

Staj kapsamında öğrenci, işletmeden herhangi bir ücret ödemesi alacaksa aşağıdaki açıklama geçerlidir.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında, staj hizmeti veren işletmeler*, öğrencilere staj karşılığı olarak ödedikleri ücretlerin bir kısmını dekanlığımızdan talep etmektedir. 

için bu formun doldurulmasına gerek yoktur.

Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığı tarafından bu talebin karşılanması için ödeme emri belgesi ve ekinde aşağıda belirtilen belgeler olmalıdır.

1) İlgili işletmenin dekanlığımıza talep yazısı
2) Öğrencilere ödemiş oldukları ücretleri gösterir belge (Banka dekontu)
3) Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı öğrenci ve işveren bilgi formu**

Yalnızca kamu kurum ve kuruluşları dışındaki iş yerleri öğrenciye ödeme yapabilirler.

** Staj başvurusu esnasında öncelikle bu belge bölümümüzün staj komisyonuna Google Classroom üzerinden teslim edilmelidir.


Pandemi Döneminde Staj Durumu

Pandemi nedeniyle 16.03.2020 tarihi itibariyle stajların durdurulması dolayısıyla, stajının tamamı veya bir kısmı 16.03.2020 tarihine ve sonrasına denk gelen öğrenciler, belirtilen örnek durumlara göre stajlarını aynı firmada olmak kaydıyla tamamlayabileceklerdir. Buna göre öğrenciler stajının başlangıç tarihine göre tamamlamaları gereken iş günü sayısını (Üretim veya Organizasyon stajları için) bahsedildiği üzere aynı firmada 15.06.2020 tarihinden itibaren tamamlamak suretiyle bu durumu telafi edebileceklerdir. Staj sigorta işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az beş gün öncesinden telafi edilecek günler için başvuru Google Classroom üzerinden alınacaktır.
 

Stajın Başlangıç Tarihi  Tamamlanması Gereken İş Günü Sayısı
24.02.2020 5
02.03.2020 10
09.03.2020 15
16.03.2020 20


Staj Başvurusunda Google Classroom Kullanım Kılavuzu 

Staj Komisyonu Üyeleri


Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Ali Serhat ERSOYOĞLU


Oryantasyon Stajı Sorumlusu: Arş. Gör. Mevlüt AYDIN

Üretim Stajı Sorumlusu: Arş. Gör. Osman ÖZTÜRK

Organizasyon Stajı Sorumlusu: Arş. Gör. İlker GÖKTEPELİ

 

STAJLARLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 

 
1.      Staja ne zaman başlayabilirim?

Akademik takvimde belirtildiği üzere olan final sınavları bittikten sonra, staja başlanabilir. Üçten fazla bütünleme sınavı olan öğrenciler için en erken başlama tarihi bütünleme sınavlarının bitiş tarihidir.
 
2.      Hafta sonu staj yapabilir miyim?
Staj süresi iş günü olarak hesaplanır ve hafta sonu yapılan çalışmalar staja dahil edilmez. Staj tarihleri yazılırken resmi tatiller ve hafta sonları staj süresinden çıkarılmalıdır.
 
3.      Staj yerimi okul ayarlayabilir mi?
Staj komisyonunun görev tanımı içerisinde staj yerinin ayarlanması bulunmamaktadır. Öğrenciler, staj yapacakları yerleri kendileri ayarlamalıdır.
 
4.      Yaz okuluyla aynı anda staj yapabilir miyim?
Final sınavının bitişi ile yaz okulu başlangıcı arasında veya yaz okulu bitişi ile dönem başlangıcı arasında staj için yeterli iş günü sağlanıyorsa staj yapılabilir. Ancak yeterli iş günü sayısı sağlanamıyor ve tarihler çakışıyorsa öğrenci yaz okulu veya staj arasında tercih yapmak zorundadır.
 
5.      İki stajı art arda yapabilir miyim?
Birinci ve ikinci sınıf stajını art arda yapmak isteyen bir öğrenci üzerinden örnek verecek olursak; öğrenci ikinci sınıfın yaz döneminde hem o sınıfa hem de bir önceki sınıfa ait stajını aynı yaz döneminde yapabilir. Ancak henüz öğrencisi olmadığı üçüncü sınıf stajını yapamaz.
 
6.      İki stajı aynı iş yerinde yapabilir miyim?
İki stajın aynı iş yerinde yapılabilmesi için, iş yerinin sağlaması gereken bazı şartlar mevcuttur. İş yeri, staj yönergesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olan bu şartları sağlıyorsa, iki staj aynı iş yerinde yapılabilir.
 
7.      Stajımı yaptıktan sonra Erasmus'a gideceğim, staj değerlendirmem nasıl yapılır?
Stajın tamamlanmasından sonra staj defterini staj yönergesine göre hazırlayan öğrenci, bulunduğu komisyona mülakat tarihinde teslim edilmek üzere staj defterini gönderebilir. Buradaki sorumluluk öğrenci aittir, staj komisyonu bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
8.      Staj yapmak için A firmasına başvuru yaptım, staj yapmak üzere kabul edilir mi?
Her bir staj için iş yerinin asgari düzeyde sağlaması gereken belirli şartlar vardır. Staj yapılacak olan iş yerleri staj yönergesinde detaylı olarak belirtilmiş olan şartları sağlıyorsa iş yeri staj için uygun olarak kabul edilir.
 
·        Detaylar için Makine Mühendisliği Staj Yönergesi okuyunuz.
·        Staj formlarını ve staj defterini yukarıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.