Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amaçları, Üniversitenin bilimsel ve teknolojik bilgi  birikimini  tek bir çatı altında toplamak, bilgiyi, yenilikçi ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek, katma değer oluşturmak, sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek, ayrıca bilim  insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını sağlamaktır.

 

 

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite - sanayi   işbirliğin  teşvik etmek.

b) Üniversiteye büyük bütçeli  ulusal ve uluslararası hibeler  kazandırmak.

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmet  sunmak.

ç)  Üniversitede  akademik birikime dayalı  olarak  üretilen  bilginin iş  dünyasında  ve  özellikle  sanayi de kullanılmasını sağlamak.

d)  Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet  portföyünü  geliştirerek yönetilmesini sağlamak ve  akademik girişimciliği  teşvik etmek.

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek.