Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Etkinliğin Adı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Alanında ARDEB Projesi Hazırlama Eğitimi

Etkinlik Yürütücüsü

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

Etkinliğin Yapıldığı Yer

Konya Teknik Üniversitesi

Etkinlik Tarihleri

14-16 Eylül 2022

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Alanında ARDEB Projesi Hazırlama Eğitimi Etkinlik Programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

/Etkinlik Programı ARDEB.docx

 

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenmesi planlanan bu eğitimin amacı, Konya Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki doktorasını tamamlamış veya yeterlilik sınavında başarılı olmuş öğretim elemanları ve kamu kurumlarında görev yapan çalışanlara TÜBİTAK destekli araştırma projeleri hazırlamaları ve sunmaları konusunda gerekli alt yapı eğitimini vermek ve proje hazırlama geleneğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Etkinlik kapsamında TÜBİTAK programlarının akademik, sanayi ve bilimsel etkinlik kapsamında tanıtımı ve proje konularına göre uygun programın seçilmesi,  TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlar, yeşil mutabakat ve 11. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları çerçevesinde, proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden oluşması öngörülen etkilerin dikkate alınması ve açıklanması, panel değerlendirmesi sırasında proje önerilerinin cevaplaması beklenen sorular, ARDEB proje önerilerinde özgün konunun bulunması, özgün konu bulmada kullanılacak yöntemler, teorik bir bilgiden uygulamalı bir konu nasıl bulunacağı, projede literatür araştırmasının yazılmasında dikkat edilecek hususlar, ARDEB proje önerilerinde amaç, hedefler ve yaygın etki kısımlarının nasıl yazılacağı, yaygın etki ile amaç ve hedeflerin nasıl ayırt edileceği, ARDEB proje önerilerinde yer alan konu, kapsam, yöntem-metot kısımlarının yazımı, projede ekip oluşturma, ekipman seçimi, iş paketi (İP) tasarlanması, iş-zaman çizelgelerinin oluşturulması, proje önerilerinde bütçe kısmının oluşturulması, projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı), ARDEB proje önerilerinde başarı ölçütlerinin (iş paketinin hangi kriterleri sağladığında ne ölçüde başarılı sayılacağı) yazımı, TÜBİTAK projelerinin başvuru sistemine yüklenmesi sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve önemli hususlar (proforma faturalar, izin belgeleri, destek mektupları vb.), ARDEB projelerinde panel değerlendirmesi atölye çalışması, proje puanlama ve rapor yazımı temsili uygulaması, değerlendirme sonuçlarına göre olumlu veya olumsuz sonuçlanan proje önerilerine yaklaşım ve sonraki süreçte yapılması gerekenler, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamaları konularında eğitimler verilecek ve teorik eğitimler uygulamalarla desteklenerek katılımcıların etkinlikten maksimum katkıyı almaları sağlanacaktır.

Bu proje kapsamında belirlenen eğitmenler özellikle proje yazma ve yürütme tecrübesine sahip, kendi alanında tecrübeli hocalardan seçilmiştir. Eğitmenlerimizin de desteği ile daha önceden araştırma projesi yazmamış ya da projesi kabul edilmemiş akademisyen ve araştırmacılar bu etkinlik sonrası TÜBİTAK’a kendi araştırma projesi önerilerini sunmaları konusunda teşvik edilecektir.

Katılımcı Listesi veya Kriterleri

Etkinlik için katılımcı seçiminde TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler dikkate alınmıştır. Buna göre katılımcıların sahip olması gereken kriterler aşağıdaki verilmiştir:

 1. Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması, doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması,
 2. Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
 3. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal uluslararası projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) herhangi birini yürütmüyor/ yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
 4.  Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 5.  Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 6. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması.

Etkinlik için katılımcı sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Sınırlı sayıda katılım olacağından daha önceden TÜBİTAK’a araştırma projesi sunmuş ve projesi reddedilen katılımcılara öncelik verilecektir. Ayrıca etkinliğe katılacak katılımcıların en az %20 ‘sinin farklı şehir ve üniversitelerden olmasına özen gösterilecektir.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

 • Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM
 • Prof. Dr. Esra YEL
 • Prof. Dr. Mahmut KUŞ
 • Doç. Dr. Murat CEYLAN

Etkinliğin Eğitmen Listesi

 • Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ
 • Prof. Dr. Esra YEL
 • Prof. Dr. Mahmut KUŞ
 • Prof. Dr. Caner DURUCAN
 • Doç. Dr. Murat CEYLAN
 • Doç. Dr. Merih AYDINALP KÖKSAL
 • Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM