Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Dökümanlar

FORM-01 GENEL ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ

FORM-02 DERS EKLEME ÇIKARMA

FORM-03 DERS MUAFİYETİ-İNTİBAK

FORM-04 MAZERETLİ DERS KAYDI

FORM-05 NOT YÜKSELTMEK İÇİN DERSİ TEKRAR ALMA

FORM-06 ÜST YARI YILDAN DERS ALMA

FORM-07 TEK DERS SINAVINA BAŞVURU

FORM-08 MAZERET SINAVINA BAŞVURU

FORM-09 DERS KOD DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ KOD 10 - KOD 15

FORM-10 YATAY GEÇİŞ (MRKZ.YERLEŞTİRME PUANIYLA)

FORM-11 YATAY GEÇİŞ (KURUM İÇİ-ÜNİVERSİTE İÇİ)

FORM-12 YATAY GEÇİŞ - KURUMLARARASI - AKADEMİK ORTALAMA İLE

FORM-13 HARÇ İADESİ (KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ)

FORM-14 DİPLOMA KAYBI

FORM-15 İLİŞİK KESME (MEZUNİYET)

FORM-16 İLİŞİK KESME (KENDİ İSTEĞİ İLE KAYIT SİLDİRME

FORM-17 MADDİ HATA (SINAV SONUCUNA İTİRAZ)

FORM-18 NOT DÜZELTME

FORM-19 SINAV SONUÇLARININ SİSTEME GİRİLMESİ

FORM-20 ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

FORM-21 YAZ OKULUNDAN DERS ALMA

FORM-22 YATAY GEÇİŞİNE ENGELYOKTUR BELGESİ

FORM-23 DİPLOMA TERCİH DİLEKÇESİ

FORM-24 ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI KAYBI

FORM-25 AF MÜRACAAT FORMU

FORM-26 ÇİFTANADAL YANDAL DİLEKÇESİ

FORM-27 ŞARTLI GEÇER DİLEKÇESİ

FORM-28 VEKALET İLE ÖĞRENCİ BELGESİ VE TRANSKRİPT TALEP DİLEKÇESİ

FORM-29 TEKNİK GEZİ DİLEKÇESİ

FORM-30

FORM -31-Sağlık Yardımı Talep Taahhüt Formu

FORM-32-Aile Durum Bildirim Formu

FORM-33-Aile Yardım Bildirim Formu

FORM-34-Hesap No Bildirim Dilekçesi

FORM-35- Ders Telafi Dilekçesi

FORM-18-36-Öğretim Üyesi Not Düzeltme Dilekçesi

FORM-19 SINAV SONUÇLARININ SİSTEME GİRİLMESİ