Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

TARİHÇE

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi tarihi 1970 yılına kadar uzanır.  Fakültemizin en eski bölümü olan Mimarlık bölümü, İlk olarak Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanı ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Konya Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait bir binada (Gazi Lisesi arkası) eğitimine başlamıştır.

Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi 1982 tarihinde ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çatısı altında Selçuk Üniversitesi bünyesine dâhil edilmiştir.

Fakültenin kronolojik sıralamadaki ikinci bölümü olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kuruluşu ise 1994 yılıdır.

2012 yılına kadar Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri eğitimlerini sürdürmüşlerdir.

2012 yılında ise Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden ayrılarak, kurucu dekan Prof. Dr. Ahmet Alkan öncülüğünde iki bölümlü butik bir fakülte olarak Mimarlık Fakültesi ismiyle kurulmuştur. 

2018 yılında ise Konya’da yeni bir üniversite olarak Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde-179 ile kurulmuştur.  Prof. Dr. Babür Özçelik’in kurucu rektörlüğünde Konya’da devlet üniversitelerine üçüncüsü eklenmiştir.  Bu süreçte Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan Mimarlık Fakültesi de bu yeni kurulan üniversiteye aktarılmıştır.  Konya Teknik Üniversitesi adı altındaki fakültenin adı değiştirilerek Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur.

2020 tarihi itibarı ile Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesine İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri de ilave edilmiştir.

 

(Fakültemiz 7 Ekim 2012 Tarihli ve 28434 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan  Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2012/3762 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adının Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmesi sonucu adı geçen Rektörlüğe bağlı Mimarlık Fakültesinin kurulması ile ilgili Millî Eğitim Bakanlığının 7/9/2012 tarihli ve 22448 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/9/2012 tarihinde kurulmuştur.

18 Mayıs 2018 tarih 30427 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Kanun 7. madde 179. ek maddesi ile Konya Teknik Üniversitesi kurulmuş, maddenin (a) bendi ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan Mimarlık Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur.

Mimarlık Bölümünün kuruluşu 1970 yılında Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi olarak, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 1483 sayılı yasası ile gerçekleşmiştir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün kuruluşu ise 1994 yılında 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.07.1993 tarih B.30.0.EÖB.0.00.00.03/04.01/27-94-13631 sayılı kararı ile kurulmuştur.

İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.04.2020 tarih E.25254 sayılı yazıları ile kurulmuştur.)